Wanneer mentorschap?

Mentorschap is in principe hetzelfde als curatele, echter bij mentorschap blijft een persoon wel handelingsbekwaam. Een mentor heeft als taak mee te kijken en zaken te regelen met/voor een persoon op alle gebied, met uitzondering van de financiële zaken. Denk hierbij aan zaken als gezondheid, wonen, werk, familie. De mentor zorgt dat alles op deze vlakken goed geregeld zijn en blijven voor iemand.

Mentorschap kan alleen door een rechter worden ingesteld en ook alleen door een rechter worden opgeheven. Het heeft de voorkeur dat familieleden deze taken op zich nemen, maar soms is dit niet mogelijk of wenselijk. Dan kan er gezocht worden naar een professionele mentor.

Jaarlijks dient de mentor een verslag uit te brengen aan de rechter. Wat heeft zich het afgelopen jaar voorgedaan bij de cliënt en wat heeft de mentor gedaan voor de cliënt.