Wanneer bewindvoering?

Vaak denken mensen dat het bij bewindvoering alleen om mensen met schulden gaat. Dit is absoluut een misverstand. Ook de goederen van mensen met (veel) geld kunnen onder bewind gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gaan dementeren, mensen die verstandelijk beperkt zijn of schommelingen hebben op psychisch vlak.

Als een persoon dus niet (langer) in staat is om zelf behoorlijk zijn financiƫle belangen waar te nemen, kan de rechter overgaan tot instelling van een bewind. Het gaat dan om alles wat een persoon bezit, dus niet alleen geld, maar ook om andere waardevolle goederen, zoals een eigen woning. De bewindvoerder moet zorgen dat alles op vermogensrechtelijk gebied zo goed mogelijk geregeld wordt voor de onderbewindgestelde. Dit kan een tijdelijke maatregel zijn, maar soms ook een permanente.

Bewindvoering loopt altijd via de rechtbank. Enkel de kantonrechter kan bewind uitspreken en opheffen. De bewindvoerder dient jaarlijks stukken te overleggen (rekening en verantwoording), waaruit blijkt wat er met de financiƫn/vermogen van een client gebeurd is.

Bewindvoering kan door familieleden gedaan worden, maar soms is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Dan kan er gezocht worden naar een professionele bewindvoerder.