Wanneer curatele?

Curatele is een maatregel die door de rechter ingesteld kan worden als een persoon zaken regelt of onderneemt die absoluut onverstandig zijn. Dit kan zijn op allerlei gebied, zowel financieel als persoonlijke zaken. Door het instellen van curatele wordt die persoon handelingsonbekwaam en kan hij/zij niet langer, zonder toestemming van de curator, zaken beslissen. Dit is een zware maatregel en een ondercuratelestelling wordt dan ook niet zomaar uitgesproken door de rechtbank. Je moet dan echt aan kunnen tonen dat hier een noodzaak voor bestaat. Denk hierbij aan verklaringen van deskundigen, zoals een arts, psychiater.

Curatele kan een tijdelijke maatregel zijn, maar ook een permanente. De curator moet jaarlijks een verslag indienen wat er in een bepaalde periode gebeurd is bij de cliƫnt, zowel op financieel alsook op ander gebied als huisvesting, gezondheid, eventueel begeleiding, familie etc.

Zoals bovenstaand al aangegeven kan alleen een rechter beslissen of iemand onder curatele gesteld wordt en kan ook alleen de rechter beslissen of deze maatregel opgeheven wordt.